10 Jun 2013

Tahap Kesediaan Tinggi Komputer Server - episod 'rangkaian tertindan'
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani.Episod 1

Rangkaian Bertindan (Network Bonding)


Konsep: 

Dua kad rangkaian dengan 2 kabel pada 2 port di switch namun dijadikan 1 ( master-slave.

Teknologi :

Dalam linux, pakej ifenslave digunakan. Dalam tutorial ini debian digunakan. Untuk Slackware sila rujuk di http://yusdirman.blogspot.com/2011/11/server-redundancy-pertindanan-komputer.html

Struktur Senibina :Ringkasan :

- Server dengan 4 pangkalan rangkaian.
- 2 rangkaian digunakan untuk salinan pendua data (kabel silang)
- 2 rangkaian untuk antaramuka pengguna dan disambung pada switch sama / lain.Methodologi :
OS: Debian.

resepi:
eth0, eth1, eth2 dan eth3
2 kabel rangkaian silang
2 kabel rangkaian biasa
server 1
server 2
switch


1. install ifenslave dengan :

   aptitude install ifenslave-2.6 

2. edit fail /etc/network/interfaces

nano /etc/network/interface

3. katakan, 
drbd0 :  sambungan terus dari server 1 ke server 2.
coro0 : sambungan kepada rangkaian setempat

Pada server 1

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Setting asal
# The primary network interface  
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#       address 10.2.122.114
#       netmask 255.255.248.0
#       gateway 10.1.120.1


# drdb network bonding interface. Direct cross cable
auto drbd0
iface drbd0 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        slaves eth2 eth3
        bond_mode active-backup
        bond_miimon 100
        bond_downdelay 200
        bond_updelay 200

#corosync network inteface
auto coro0
iface coro0 inet static
        address 10.2.11.1
        netmask 255.255.248.0
        gateway 10.2.1.1
        network 10.2.11.0
        slaves eth0 eth1
        bond_mode active-backup
        bond_miimon     100
        bond_downdelay 200
        bond_updelay 200


Pada server 2# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Setting asal
# The primary network interface  
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#       address 10.2.122.115
#       netmask 255.255.248.0
#       gateway 10.1.120.1


# drdb network bonding interface. Direct cross cable
auto drbd0
iface drbd0 inet static
        address 192.168.1.2
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        slaves eth2 eth3
        bond_mode active-backup
        bond_miimon 100
        bond_downdelay 200
        bond_updelay 200

#corosync network inteface
auto coro0
iface coro0 inet static
        address 10.2.11.2
        netmask 255.255.248.0
        gateway 10.2.1.1
        network 10.2.11.0
        slaves eth0 eth1
        bond_mode active-backup
        bond_miimon     100
        bond_downdelay 200
        bond_updelay 200


4. Simpan.

5. 
Pasang kabel silang dari server 1 eth2 kepada server 2 eth2
Pasang kabel dari server 1 dan server 2 di eth0 ke switch rangkaian setempat

6. Mula-semula servis rangkaian

service networking restart

7. Papar tetapan rangkaian 

Tetapan rangkaian server 1 :

root@server1:~# ifconfig 
coro0     Link encap:Ethernet  HWaddr bc:30:5b:db:e2:ea  
          inet addr:10.2.11.1  Bcast:10.2.11.255  Mask:255.255.248.0
          inet6 addr: fe80::be30:5bff:fedb:e2ea/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:72574 errors:0 dropped:827496 overruns:0 frame:0
          TX packets:5442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:7865021 (7.5 MiB)  TX bytes:626065 (611.3 KiB)

drbd0     Link encap:Ethernet  HWaddr bc:30:5b:db:e2:ee  
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::be30:5bff:fedb:e2ee/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:250 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:484 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:23069 (22.5 KiB)  TX bytes:34008 (33.2 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr bc:30:5b:db:e2:ea  
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:40324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:4411618 (4.2 MiB)  TX bytes:626065 (611.3 KiB)
          Interrupt:36 Memory:d6000000-d6012800 

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr bc:30:5b:db:e2:ea  
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:32250 errors:0 dropped:827336 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:3453403 (3.2 MiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:48 Memory:d8000000-d8012800 

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr bc:30:5b:db:e2:ee  
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:250 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:484 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:23069 (22.5 KiB)  TX bytes:34008 (33.2 KiB)
          Interrupt:32 Memory:da000000-da012800 

eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr bc:30:5b:db:e2:ee  
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:42 Memory:dc000000-dc012800 

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:15395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15395 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:2818521 (2.6 MiB)  TX bytes:2818521 (2.6 MiB)


8. Status 'UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1' menunjukkan kad rangkaian adalah dibawah satu kad rangkaian maya.


9. coro0 dan drbd0 adalah kad rangkaian maya yang memegang no IP server dan salah satu alamat MAC kad rangkaian akan digunakan.

10. Pasangkan kabel rangkaian silang dari server 1 ke server 2 di eth3

11. Sambungkan kabel rangkaian dari server 1 ke switch di eth1

12. Sambungkan kabel rangkaian dari server 2 ke switch di eth1

13. Ujilari dengan gabungan 

- ping dari server 1 ke server 2

root@server1:~# ping 10.2.11.2
PING 10.2.11.2 (10.2.11.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.11.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.341 ms
64 bytes from 10.2.11.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 10.2.11.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.183 ms
....

- di server 2 taip arahan di bawah untuk mematikan eth0 

root@server2:~# ifconfig eth0 down

perhatikan ping masih lagi menerima balasan.semoga bermanfaat insyaAllah
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Demo sero guano?